Uprzejmie informujemy, że w dniu 3 kwietnia 2015 roku (piątek) Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Razem dla Rozwoju" z siedzibą w Wyszogrodzie będzie nieczynne.

Za utrudnienia przepraszamy.

Centrum Szkoleniowe AP Edukacja w Płocku zaprasza osoby bezrobotne z terenu województwa mazowieckiegona bezpłatne szkolenia komputerowe ukierunkowane na zdobycie certyfikatu ECDL Core


Adresaci szkoleń:
- osoby będące w wieku 25-64 lat
- osoby bezrobotne i pozostające bez zatrudnienia co najmniej 6 m-cy

Szczegóły szkoleń:
- Ilość godzin: 100
- Harmonogram: 3 lub 4 godz. lekcyjne średnio raz w tygodniu; spotkania w dni powszednie lub weekendy, w trybie dziennym lub wieczorowym, w zależności od preferencji danej grupy
- Miejsce szkolenia: AP Edukacja Centrum Szkoleniowe w Płocku - ul. Królewiecka 28/3
- Materiały szkoleniowe: ECDL 7 modułów. Kompletny Kurs, wyd. Videograf S.A.

Tematyka/Moduły szkolenia:
- Podstawy technik informatycznych
- Użytkowanie komputerów
- Przetwarzanie tekstów
- Arkusze kalkulacyjne
- Bazy danych
- Grafika menedżerska i prezentacyjna
- Usługi w sieciach informatycznych

Po każdym module uczestnicy będą zdawać egzamin zgodny z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

Każdemu uczestnikowi szkolenia zapewniamy stanowisko pracy wyposażone w notebook'a z dostępem Internetu oraz profesjonalne materiały szkoleniowe.

Cena szkoleń: bezpłatne
Koszt udziału jest w 100% dofinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny. Uczestnicy nie ponoszą żadnych opłat.

Korzyści udziału w szkoleniach:
- bezpłatne zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu obsługi komputera pod okiem wykwalifikowanego trenera, w grupach około 10-osobowych
- zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
- certyfikat ECDL Core wydany przez Polskie Towarzystwo Informatyczne

Informacje i zapisy - telefonicznie lub osobiście
Centrum Szkoleniowe AP Edukacja w Płocku
ul. Królewiecka 28/3, 09-400 Płock
519 030 395

Zapraszamy do zapoznania się z aktualną ofertą naszych kursów oraz szkoleń
http://www.apedukacjaszkolenia.pl .

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT SZKOLEŃ (pobierz)

Informujemy, iż dnia 10 listopada 2014 r. (poniedziałek) biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Razem dla Rozwoju" będzie nieczynne.

Logo woj fun ochr środ i gosp wod w wawie

Projekt pn. „Razem dla rozwoju Sieci Natura 2000”, został dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 128 951,16 zł.

Nagranie pt. "NATURA 2000": https://www.youtube.com/watch?v=r7SpoeVqpPg&feature=youtu.be

Poniżej przedstawiona zostaje lista rankingowa z ostatniego naboru wniosków z działania "Odnowa i rozwój wsi":

życzenia świąteczne BN 2014

Poniżej przedstawione zostają listy rankingowe z ostatniego naboru wniosków z działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw":

W związku z kontrolą przeprowadzoną w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania "Razem dla Rozwoju" przez Najwyższą Izbę Kontroli w Warszawie przedstawiamy wystapienie pokontrolne.
Kontrola odbywała się od dnia 23 czerwca 2014 roku do dnia 29 sierpnia 2014 roku.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE (pobierz)


 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej  "Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

„Aktywni – Kreatywni – promocja sołectw z terenu powiatu płockiego”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Razem dla Rozwoju” zaprasza do zapoznania się z publikacją "Aktywni - kreatywni" obejmującą promocję aktywności sołectw z obszaru powiatu płockiego. Publikacja powstała w ramach realizacji projektu pt. „Aktywni – Kreatywni – promocja sołectw z terenu powiatu płockiego”.

Zapraszamy do lektury

https://mazowieckie.ksow.pl/aktualnosc/aktywni-kreatywni-promocja-solectw-z-terenu-powiatu-plockiego

czytaj dalej.........

 

„Aktywni – Kreatywni – promocja sołectw z terenu powiatu płockiego”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Razem dla Rozwoju” realizuje projekt pt. „Aktywni – Kreatywni – promocja sołectw z terenu powiatu płockiego”.

Operacja polegać będzie na przygotowaniu, wydaniu i dystrybucji publikacji promującej aktywność sołectw z terenu powiatu płockiego

Termin realizacji: lipiec – październik 2023 roku.

więcej.....

„Wymiana wiedzy i doświadczeń siłą LGD - wyjazd studyjny”.

Relacja z wyjazdu studyjnego

W dniach 4-6 października 2023 r.,  20 członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju”  uczestniczyło w wyjeździe studyjnym pt. „Wymiana wiedzy i doświadczeń siłą LGD - wyjazd studyjny”.
Organizatorem operacji pn. „Wymiana wiedzy i doświadczeń siłą LGD - wyjazd studyjny” realizowanej w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2022 Plan Operacyjny na lata 2022-2023 było Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju”.  Uczestnicy odwiedzili teren województwa pomorskiego.

więcej.....

„Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Razem dla Rozwoju” zaprasza na wyjazd studyjny pt. „Wymiana wiedzy i doświadczeń siłą LGD - wyjazd studyjny”.

Termin wyjazdu: wrzesień 2023 roku

W wyjeździe studyjnym mogą brać udział członkowie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Razem dla Rozwoju” 

więcej.....

Program wyjazdu

Regulamin rekrutacyjny

Karta zgłoszenia

„Kreatywne liderki w działaniu”

Partner KSOW Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Razem do Rozwoju zakończył realizację projektu pn. „Kreatywne liderki w działaniu” 

Partner KSOW Lokalna Grupa Działania Razem dla Rozwoju, informuje iż zakończył cykl 3 jednodniowych warsztatów pn. Warsztaty aktywności lokalnej w ramach realizacji operacji pn. „KREATYWNE LIDERKI W DZIAŁANIU”

Zdjęcia (1, 2, 3, 4)

Publikacja "W kobietach siła"

Cel operacji:
Celem operacji jest  przeszkolenie kobiet z obszarów wiejskich z zakresu aktywności społecznej.

Informacja po realizacji projektu

Zaproszenie na Warsztaty aktywności lokalnej w ramach realizacji operacji pn. „Kreatywne liderki w działaniu”

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

więcej…

„Partnerstwo, potencjał, rozwój – doświadczenia wdrażania LSR 2016-2020”

Partner KSOW Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Razem do Rozwoju zakończył realizację projektu pn. „Partnerstwo, potencjał, rozwój – doświadczenia wdrażania LSR 2016-2020”

Publikacja "Dobre praktyki rozwoju LGD Razem dla Rozwoju w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju 2016-2020"

Cel operacji:
Celem operacji jest  przeszkolenie mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie wdrażania zrównoważonego rozwoju.

więcej…

„Promocja obszaru partnerstwa LGD Razem dla Rozwoju
poprzez publikację projektów grantowych”

Cel operacji:
Celem operacji jest przeszkolenie mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie zrównoważonego rozwoju obszaru partnerstwa LGD Razem dla Rozwoju poprzez prezentację przykładów wdrożonych dobrych praktyk z tego zakresu.

Zobacz publikację

więcej…

„W poszukiwaniu innowacji”

Cel operacji:
Przeszkolenie rolników – uczestników wyjazdów studyjnych w zakresie wdrożenia innowacyjnych rozwiązań, szczególnie w zakresie współpracy i wsparcia sprzedaży detalicznej bezpośredniej.
więcej…

„Inicjujemy współprace międzynarodową”

Cel operacji:
Celem operacji jest podniesienie poziomu wiedzy 10 osób uczestników wyjazdów studyjnych w zakresie podejmowania współpracy międzynarodowej na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.
więcej…

„Promocja rozwoju obszarów wiejskich poprzez publikacje dobrych praktyk”

Cel operacji:
Celem operacji jest uzyskanie równowagi ekonomicznej i społecznej na obszarach wiejskich woje-wództw mazowieckiego, poprzez promocję zrównoważonego rozwoju tych obszarów.
więcej…

Zachęcamy do odwiedzenia stron internetowych: www.mazowieckie.ksow.pl, gdzie można znaleźć informacje o bieżących inicjatywach wsparciu KSOW oraz www.ksow.pl, gdzie można zarejestrować się jako Partner KSOW.

Projekt pn. „Innowacyjna wieś – dobre praktyki przedsiębiorczości na obszarach wiejskich”

Realizowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju”

Projekt pn. "Tradycje polskiej wsi"

Festiwal ginących zawodów - pobierz plik
Informacja o wydarzeniu - pobierz plik
Relacja z wydarzenia - pobierz plik
Film "Ginące zawody" - obejrzy on-line

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie" Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej "Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Projekt pn. „Przywróćmy Wisłę mieszkańcom obszarów wiejskich”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju” zaprasza wszystkich zainteresowanych do obejrzenia cyklu filmów zrealizowanych w ramach projektu: ”Przywróćmy Wisłę mieszkańcom obszarów wiejskich”, pod wspólnym tytułem „Zakochaj się w Wiśle”.

I film promocyjny pt. „Wisła weekendowo” - promocja turystyki weekendowej miast w oparciu o walory rzeki Wisy - Zobacz film
II film promocyjny pt. „Wisła rekreacyjnie” - żegluga na rzece Wiśle – pozytywne przykłady - Zobacz film
III film promocyjny pt. „Wisła edukacyjne” - prezentacja szlaków turystycznych i przyrodniczych - Zobacz film
IV film promocyjny pt. „Wisła kulturalnie” - wydarzenia kulturowe w regionie w oparciu o walory rz. Wisły - Zobacz film

 

 

Cel operacji:

Celem operacji jest  przeszkolenie mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie wdrażania zrównoważonego rozwoju.

  • Mała Wieś
  • Radzanowo
  • Wyszogród
  • Radzanowo
  • Z prac Zarządu LGD
  • Bodzanów
  • Spotkania członków LGD
  • Mała Wieś
  • Bodzanów
  • Mała Wieś

Kontakt

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju”

 

09-450 Wyszogród, ul. Rębowska 52 lok. 3
   (Piętro Restauracji Zamkowa)
  tel.: +48 575 225 871,
     tel.: +48 575 225 873 
                                                                                            

LGD „Razem dla Rozwoju” © 2016. Wszystkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie: HEDEA.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia.