ZAPROSZENIE I PROGRAM
WALNEGO ZGROMADZENIA
CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LGD „RAZEM DLA ROZWOJU”

Zarząd Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Rozwoju” serdecznie zaprasza na Walne Zgromadzenie Członków, które odbędzie się dnia 27 marca 2013 r. (środa) o godz. 16.30 w Gościńcu „Legenda” w Wyszogrodzie przy ulicy Warszawskiej 12 (przy trasie nr 62 w kierunku Warszawy).

Proponowany porządek zebrania:

1. Otwarcie obrad, powitanie Członków Stowarzyszenia.
2. Przyjęcie porządku zebrania.
3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza zebrania.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Sprawozdanie merytoryczne z działalności stowarzyszenia za rok 2012.
6. Sprawozdanie finansowe stowarzyszenia za rok 2012.
7. Dyskusja.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego stowarzyszenia za rok 2012.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego stowarzyszenia za rok 2012.
10. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Rady LGD.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie.
14. Dyskusja o priorytetach działalności w 2013 roku.
15. Sprawy różne i wolne wnioski.
16. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia Członków.


Zgodnie z § 18 ust 4 Statutu Stowarzyszenia LGD „Razem dla Rozwoju” w przypadku, kiedy w Walnym Zebraniu w wyznaczonym terminie nie będzie uczestniczyła przynajmniej połowa członków uprawnionych do głosowania po 30 minutach ogłasza się zwołanie Walnego Zebrania w drugim terminie.


Członków Stowarzyszenia LGD „Razem dla Rozwoju” prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 22 marca 2013 roku. Nr Tel. 24/263 61 94


W imieniu Zarządu
Prezes Mariusz Bieniek

us

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju” zaprasza na szkolenie z następujących działań:

-„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

oraz

-„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.

Zainteresowanych zapraszamy 14 marca 2013 roku
o godzinie 11:00 do Sali Posiedzeń Urzędu Gminy
w Bulkowo przy ulicy Szkolnej 1.

us

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju” zaprasza na szkolenie z następujących działań:

-„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

oraz

-„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.

Zainteresowanych zapraszamy 7 marca 2013 roku
o godzinie 15:00 do Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy
w Młodzieszynie przy ulicy Wyszogrodzkiej 25.

us

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju” zaprasza na szkolenie z następujących działań:

-„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

oraz

-„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.

Zainteresowanych zapraszamy 8 marca 2013 roku o godzinie 15:00 do Sali Posiedzeń Urzędu Gminy  w Małej Wsi przy ulicy Kochanowskiego 1.

us

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju” zaprasza na szkolenie z następujących działań:

-„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

oraz

-„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.

Zainteresowanych zapraszamy 27 lutego 2013 roku
o godzinie 13:00 do Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy
w Czerwińsku nad Wisłą przy ulicy Jagiełły 16.

us

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju” zaprasza na szkolenie z następujących działań:

-„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

oraz

-„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.

Zainteresowanych zapraszamy 5 marca 2013 roku
o godzinie 10:00 do Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy
w Zakroczymiu przy ulicy Warszawskiej 7.

us

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju” zaprasza na szkolenie z następujących działań:

-„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

oraz

-„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.

Zainteresowanych zapraszamy 28 lutego 2013 roku
o godzinie 10:00 do Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy
w Bodzanowie przy ulicy Bankowej 7.

us

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju” zaprasza na szkolenie z następujących działań:

-„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

oraz

-„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.

Zainteresowanych zapraszamy 6 marca 2013 roku
o godzinie 11:00 do Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy
w Radzanowie przy ulicy Płockiej 32.

PROJEKTY FINANSOWANE Z KRAJOWEJ SIECI OBSZARÓW WIEJSKICH

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

„W poszukiwaniu innowacji”

Cel operacji:
Przeszkolenie rolników – uczestników wyjazdów studyjnych w zakresie wdrożenia innowacyjnych rozwiązań, szczególnie w zakresie współpracy i wsparcia sprzedaży detalicznej bezpośredniej.
więcej…

„Inicjujemy współprace międzynarodową”

Cel operacji:
Celem operacji jest podniesienie poziomu wiedzy 10 osób uczestników wyjazdów studyjnych w zakresie podejmowania współpracy międzynarodowej na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.
więcej…

„Promocja rozwoju obszarów wiejskich poprzez publikacje dobrych praktyk”

Cel operacji:
Celem operacji jest uzyskanie równowagi ekonomicznej i społecznej na obszarach wiejskich woje-wództw mazowieckiego, poprzez promocję zrównoważonego rozwoju tych obszarów.
więcej…

Zachęcamy do odwiedzenia stron internetowych: www.mazowieckie.ksow.pl, gdzie można znaleźć informacje o bieżących inicjatywach wsparciu KSOW oraz www.ksow.pl, gdzie można zarejestrować się jako Partner KSOW.

Projekt pn. „Innowacyjna wieś – dobre praktyki przedsiębiorczości na obszarach wiejskich”

Realizowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju”

Projekt pn. "Tradycje polskiej wsi"

Festiwal ginących zawodów - pobierz plik
Informacja o wydarzeniu - pobierz plik
Relacja z wydarzenia - pobierz plik
Film "Ginące zawody" - obejrzy on-line

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie" Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej "Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Projekt pn. „Przywróćmy Wisłę mieszkańcom obszarów wiejskich”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju” zaprasza wszystkich zainteresowanych do obejrzenia cyklu filmów zrealizowanych w ramach projektu: ”Przywróćmy Wisłę mieszkańcom obszarów wiejskich”, pod wspólnym tytułem „Zakochaj się w Wiśle”.

I film promocyjny pt. „Wisła weekendowo” - promocja turystyki weekendowej miast w oparciu o walory rzeki Wisy - Zobacz film
II film promocyjny pt. „Wisła rekreacyjnie” - żegluga na rzece Wiśle – pozytywne przykłady - Zobacz film
III film promocyjny pt. „Wisła edukacyjne” - prezentacja szlaków turystycznych i przyrodniczych - Zobacz film
IV film promocyjny pt. „Wisła kulturalnie” - wydarzenia kulturowe w regionie w oparciu o walory rz. Wisły - Zobacz film

 

 

  • Mała Wieś
  • Spotkania członków LGD
  • Spotkania członków LGD
  • Wyszogród
  • Mała Wieś
  • Mała Wieś
  • Bodzanów
  • Radzanowo
  • Wyszogród
  • Mała Wieś

Kontakt

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju”

 

09-450 Wyszogród, ul. Rębowska 52 lok. 3
   (Piętro Restauracji Zamkowa)
  tel.: +48 575 225 871,
     tel.: +48 575 225 873 
                                                                                            

LGD „Razem dla Rozwoju” © 2016. Wszystkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie: HEDEA.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia.