ulotka europejski dzień sąsiada 2014

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Razem dla Rozwoju" informuje, iż w dniu 2 MAJA biuro LGD będzie NIECZYNNE.

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu „Sklepy internetowe”, które Izba Gospodarcza Regionu Płockiego organizuje dla przedsiębiorców w Wyszogrodzie.

Podczas szkolenia uczestnicy uzyskają wiedzę na temat tworzenia, prowadzenia oraz rozwoju własnego sklepu internetowego, a także jego promocji i możliwości zwiększania sprzedaży poprzez sklep internetowy. Osoby uczestniczące w szkoleniu poznają najważniejsze narzędzia i serwisy powiązane ze sprzedażą w Internecie, rozwiną także swoje umiejętności kierowania sklepem internetowym.

Szkolenie bezpłatne realizowane z Europejską Grupą Doradczą w ramach projektu unijnego „Wzrost konkurencyjności MMP poprzez handel internetowy”.

Adresaci szkolenia: udział wziąć mogą mikro i małe przedsiębiorstwa (w tym samozatrudnieni) z terenu województwa mazowieckiego działające w branżach kluczowych dla rozwoju województwa mazowieckiego, tj.: turystyka (m.in. hotelarstwo, gastronomia), transport, przemysł rolno-spożywczy, ochrona środowiska, handel, motoryzacja, usługi finansowe, energetyka odnawialna, ochrona zdrowia, działalność badawczo-rozwojowa.

Termin szkolenia: 24-25 marca 2014 r.

Miejsce szkolenia:

Szkolenie ma charakter zajęć teoretyczno-praktycznych, prowadzonych w grupach 15 osobowych, przy zastosowaniu różnorodnych metod dydaktycznych. Dzięki temu uczestnicy zdobędą wiedzę teoretyczną oraz nabędą praktyczne umiejętności, które będą mogli efektywnie wykorzystać w pracy zawodowej.

Dodatkowe korzyści:

 • Imienny certyfikat ukończenia
 • Profesjonalne materiały szkoleniowe
 • Wyżywienie podczas szkolenia

Uwaga: brak kryterium wiekowego i stopnia wykształcenia

Dokumenty rekrutacyjne:

Formularz zgłoszeniowy - POBIERZ
Oświadczenie deklaracja - POBIERZ
Zaświadczenie o zatrudnieniu - POBIERZ

Informacje i zapisy: Beata Wolska (tel. kom.: 506 966 210; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

Pozdrawiam,
Monika Pankowska
Specjalista ds. obsługi firm członkowskich

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Razem dla Rozwoju" informuje, iż w dniu 2 MAJA biuro LGD będzie NIECZYNNE.

Szanowni Państwo,

Zachęcam do skorzystania z oferty bezpłatnego kursu języka angielskiego, realizowanego w ramach projektu unijnego przez firmę członkowską IGRP.

„Akademia Językowa TELC” to projekt realizowany przez Centrum Językowo – Szkoleniowe ECG w Płocku, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Obejmuje on kurs języka angielskiego, przygotowujący do uzyskania certyfikatu TELC - poziom A2, B2, C2.

Projekt skierowany jest do mieszkańców Subregionu Płockiego (miasto Płock, powiat płocki, powiat gostyniński i powiat sierpecki).

W projekcie zaplanowano realizację szkoleń językowych (nauka języka angielskiego) dla 240 osób w ramach 20 grup (śr. 12 osób w grupie, 120 godz. zajęć na grupę) prowadzących do uzyskania kompetencji językowych w zakresie The European Language Certyficates – TELC.

Projekt realizowany jest na terenie Centrum Językowo – Szkoleniowe ECG w Płocku.


Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.ecg24.pl, lub w siedzibie Centrum ECG należy złożyć osobiście w terminach:

27-28.02.2014r. w godzinach 15:00-19:30

01.03.2014r. w godzinach 10:00-17:00

03-05.03.2014r. w godzinach 15:00-19:30

Biuro projektu

Centrum Językowo – Szkoleniowe ECG

Al. Kilińskiego 12 A

tel. 24 366 66 56

www.ecg24.pl , e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Okres realizacji projektu: 01.02.2014 r. do 31.01.2015 r.

WARUNKI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Uczestnikami kursu językowego mogą być osoby, które spełniają następujące warunki:

1. Najpóźniej w dniu 27.02.2014r. ukończyły 25 i nie przekroczyły 64 lat;

2. Zamieszkują w mieście Płock, powiecie płockim, gostynińskim lub sierpeckim;

3. Posiadają status na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu:

a) osoby bezrobotnej

b) osoby nieaktywnej zawodowo

c) osoby zatrudnionej

d) osoby powracającej na rynek pracy

4. Nie prowadzą działalności gospodarczej w rozumieniu Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

Warunkiem uczestnictwa w projekcie, po spełnieniu kryteriów określonych w powyższych punktach, jest osobiste złożenie FORMULARZA REKRUTACYJNEGO oraz udział w rozmowie z lektorem.

Szczegółowe warunki dostępne są w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie: " Akademia Językowa TELC" do pobrania ze strony www.ecg24.pl.

Pozdrawiam,
Monika Pankowska
Specjalista ds. obsługi firm członkowskich

Spotkanie informacyjne z ekspertami Urzędu Skarbowego Oddział w Płocku

Izba Gospodarcza Regionu Płockiego organizuje w dniu 25 kwietnia 2014 r. (piątek, godz. 10:00) bezpłatne spotkanie informacyjne dotyczące zagadnień podatkowych. Seminarium odbędzie się w Wyszogrodzie w Centrum Kultury „Wisła” (ul. Rynek 1).

Do bezpłatnego uczestnictwa zapraszamy wszystkie zainteresowane przedsiębiorstwa – zarówno pracowników działów finansowo-księgowych, jak i właścicieli. Ekspertami i prowadzącymi spotkanie będą pracownicy płockiego oddziału Urzędu Skarbowego.

Szczegółowy zakres tematyczny będzie dotyczył:

 • Składania zeznań i deklaracji drogą elektroniczną (e-Podatki)
 • Zmian w podatkach VAT i dochodowym (obowiązujących od 1 stycznia 2014 r.)
 • Kontroli podatkowej - tematy kontroli i zakres działania US w przypadku nieprawidłowości.

Forma spotkania jest otwarta, zatem zachęcamy uczestników do aktywnego uczestnictwa poprzez zadawanie pytań. Eksperci w trakcie seminarium będą próbować rozwiązywać Państwa indywidualne problemy i wątpliwości.

Zgłoszenia uczestnictwa można dokonywać za pomocą załączonego formularza, który należy przesłać faxem lub e-mailem do Biura IGRP ( Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; tel./fax 24 364 99 89) oraz do Biura LGD ( Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; tel./fax 24 263 61 94).

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (pobierz)

plakat spotkanie

Logo woj fun ochr środ i gosp wod w wawie

"Telewizyjna kampania edukacyjna dotycząca zagadnień ekologicznych związanych z gospodarką odpadową i promocją odnawialnych źródeł energii, została dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 365 489,14 zł."

„Telewizyjna kampania edukacyjna dotycząca zagadnień ekologicznych związanych z gospodarką odpadową i promocją odnawialnych źródeł energii” to projekt realizowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju” i finansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Kampania miała na celu podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców Mazowsza dotyczącej gospodarki odpadami i promocji odnawialnych źródeł energii. Cele szczegółowe to kształtowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie środowiska i wspieranie lokalnych inicjatyw dotyczących ochrony środowiska. Grupę docelową stanowili mieszkańcy Mazowsza, zarówno ci starsi jak i młodsi. Stąd też różnorodność doboru narzędzi i metod aby zaciekawić odbiorcę niezależnie od jego wieku czy miejsca zamieszkania (miasto, wieś). W sposób przystępny przedstawione zostały praktyczne zastosowania w życiu codziennym postaw i rozwiązań proekologicznych.

W ramach zadania zrealizowano i wyemitowano 10 odcinków programu o charakterze informacyjno – edukacyjnym o długości 15 minut każdy. Program nadawany był w okresie listopad – grudzień 2013 r. na antenie TVP Warszawa w godzinach popołudniowych, dwa razy w tygodniu.

Realizacja i emisja programu powierzona została firmie, która ma doświadczenie w przygotowywaniu tego typu przedsięwzięć. Dla każdego odcinka powstał szczegółowy scenariusz, który obejmował:

1) część informacyjną dotyczącą nowych rozwiązań lub problemów dotyczących gospodarowania odpadami lub odnawialnych źródeł energii, które pojawiły się w danym tygodniu na obszarze województwa mazowieckiego,

2) 2 felietony o charakterze edukacyjno – informacyjnym ukazujące innowacyjne rozwiązania związane z gospodarowaniem odpadami i odnawialnymi źródłami energii, m.in. recykling, segregację i utylizację odpadów, oczyszczalnie ścieków, ekologiczne gminy, utylizację samochodów, siłownie wiatrowe, kolektory słoneczne, biogazownie, biopaliwa, domy energooszczędne i inne,

3) rozmowę w studio z zaproszonymi gośćmi, specjalistami w omawianej w danym odcinku tematyce. Rozmowa miała charakter edukacyjny i dotyczyła zarówno problemów, które pojawiają się na terenie woj. mazowieckiego, jak też dobrych praktyk i rozwiązań, które już istnieją i które można z powodzeniem zastosować w szerszym ujęciu,

4) ciekawostkę edukacyjną dotyczącą omawianych w danym odcinku zagadnień,

5) konkurs z nagrodami dla widzów (nagrody w konkursie związane były z ekologią).

Program miał ujednoliconą szatę graficzną, łatwo rozpoznawalną, dopasowaną do charakteru studia telewizyjnego. Prowadzony był przez profesjonalnego dziennikarza telewizyjnego, który stał się rozpoznawalną „twarzą” audycji.

Program emitowany był na antenie TVP Warszawa, jedynej w tej chwili telewizji o charakterze regionalnym na terenie Mazowsza. Swoim zasięgiem obejmował 100% terenu województwa mazowieckiego. Oglądalność TVP Warszawa w paśmie popołudniowym, co gwarantowało wysoką oglądalność programu.

Innowacyjność zadania polegała na nowatorskiej formule realizacji – połączenia elementów edukacji i zabawy. Program nie przekazywał jedynie suchej wiedzy ale wskazywał, jak rozwiązania i postawy proekologiczne podnoszą jakość naszego życia oraz jak możemy samodzielnie, we własnym zakresie takie rozwiązania stosować.

Szanowni Państwo,

Mam przyjemność ponownie zaprosić do udziału w bezpłatnym szkoleniu ZARZĄDZANIE STRATEGIĄ PRZEDSIĘBIORSTWA. Jest to kurs nowoczesnego podejścia do zarządzania firmą, oparty o najnowsze standardy i wytyczne. Realizator szkolenia â Europejska Grupa Doradcza, posiada bardzo doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę trenerską, zapewniającą wysoki poziom kursu.

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z metodyką zarządzania strategicznego opartego o Zrównoważoną Kartę Wyników. Uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności, dzięki którym usprawnią proces wdrażania strategii metodą BSC. Wiedza ta wpływa na wydajność, skuteczność i jakość samego wdrożenia oraz zarządzania strategicznego w firmie opartego o filozofię BSC. Szkolenie obejmuje trening stosowania zaawansowanych technik analitycznych, planistycznych, decyzyjnych, organizacyjnych i kontrolnych, niezbędnych w procesie zarządzania strategicznego opartego o metodę Balanced ScoreCard.

UWAGA!!! Zostały trzy ostatnie miejsca na szkolenie.

Przeprowadzone do tej pory szkolenia z Zarządzania zostały bardzo pozytywnie ocenione przez uczestników, którzy wśród największych zalet wskazywali jakość merytoryczną oraz kwalifikacje kadry trenerskiej. Mając na uwadze zadowolenie poprzednich grup â gorąco zachęcam do wzięcia udziału w ostatnim z zakresu zarządzania bezpłatnym szkoleniu w Płocku.

Programy szkolenia:

Zarządzanie strategią przedsiębiorstwa (otwórz)
Etyka w biznesie (otwórz)

Termin rozpoczęcia szkolenia: 10 kwietnia 2014 r.

Pozdrawiam,
Monika Pankowska
Sekretariat Biura Zarządu IGRP

PROJEKTY FINANSOWANE Z KRAJOWEJ SIECI OBSZARÓW WIEJSKICH

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

„W poszukiwaniu innowacji”

Cel operacji:
Przeszkolenie rolników – uczestników wyjazdów studyjnych w zakresie wdrożenia innowacyjnych rozwiązań, szczególnie w zakresie współpracy i wsparcia sprzedaży detalicznej bezpośredniej.
więcej…

„Inicjujemy współprace międzynarodową”

Cel operacji:
Celem operacji jest podniesienie poziomu wiedzy 10 osób uczestników wyjazdów studyjnych w zakresie podejmowania współpracy międzynarodowej na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.
więcej…

„Promocja rozwoju obszarów wiejskich poprzez publikacje dobrych praktyk”

Cel operacji:
Celem operacji jest uzyskanie równowagi ekonomicznej i społecznej na obszarach wiejskich woje-wództw mazowieckiego, poprzez promocję zrównoważonego rozwoju tych obszarów.
więcej…

Zachęcamy do odwiedzenia stron internetowych: www.mazowieckie.ksow.pl, gdzie można znaleźć informacje o bieżących inicjatywach wsparciu KSOW oraz www.ksow.pl, gdzie można zarejestrować się jako Partner KSOW.

Projekt pn. „Innowacyjna wieś – dobre praktyki przedsiębiorczości na obszarach wiejskich”

Realizowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju”

Projekt pn. "Tradycje polskiej wsi"

Festiwal ginących zawodów - pobierz plik
Informacja o wydarzeniu - pobierz plik
Relacja z wydarzenia - pobierz plik
Film "Ginące zawody" - obejrzy on-line

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie" Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej "Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Projekt pn. „Przywróćmy Wisłę mieszkańcom obszarów wiejskich”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju” zaprasza wszystkich zainteresowanych do obejrzenia cyklu filmów zrealizowanych w ramach projektu: ”Przywróćmy Wisłę mieszkańcom obszarów wiejskich”, pod wspólnym tytułem „Zakochaj się w Wiśle”.

I film promocyjny pt. „Wisła weekendowo” - promocja turystyki weekendowej miast w oparciu o walory rzeki Wisy - Zobacz film
II film promocyjny pt. „Wisła rekreacyjnie” - żegluga na rzece Wiśle – pozytywne przykłady - Zobacz film
III film promocyjny pt. „Wisła edukacyjne” - prezentacja szlaków turystycznych i przyrodniczych - Zobacz film
IV film promocyjny pt. „Wisła kulturalnie” - wydarzenia kulturowe w regionie w oparciu o walory rz. Wisły - Zobacz film

 

 

 • Bodzanów
 • Bodzanów
 • Radzanowo
 • Radzanowo
 • Mała Wieś
 • Radzanowo
 • Wyszogród
 • Radzanowo
 • Mała Wieś
 • Z prac Zarządu LGD

Kontakt

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju”

 

09-450 Wyszogród, ul. Rębowska 52 lok. 3
   (Piętro Restauracji Zamkowa)
  tel.: +48 575 225 871,
     tel.: +48 575 225 873 
                                                                                            

LGD „Razem dla Rozwoju” © 2016. Wszystkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie: HEDEA.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia.