Logo woj fun ochr środ i gosp wod w wawie

"Telewizyjna kampania edukacyjna dotycząca zagadnień ekologicznych związanych z gospodarką odpadową i promocją odnawialnych źródeł energii, została dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 365 489,14 zł."

„Telewizyjna kampania edukacyjna dotycząca zagadnień ekologicznych związanych z gospodarką odpadową i promocją odnawialnych źródeł energii” to projekt realizowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju” i finansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Kampania miała na celu podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców Mazowsza dotyczącej gospodarki odpadami i promocji odnawialnych źródeł energii. Cele szczegółowe to kształtowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie środowiska i wspieranie lokalnych inicjatyw dotyczących ochrony środowiska. Grupę docelową stanowili mieszkańcy Mazowsza, zarówno ci starsi jak i młodsi. Stąd też różnorodność doboru narzędzi i metod aby zaciekawić odbiorcę niezależnie od jego wieku czy miejsca zamieszkania (miasto, wieś). W sposób przystępny przedstawione zostały praktyczne zastosowania w życiu codziennym postaw i rozwiązań proekologicznych.

W ramach zadania zrealizowano i wyemitowano 10 odcinków programu o charakterze informacyjno – edukacyjnym o długości 15 minut każdy. Program nadawany był w okresie listopad – grudzień 2013 r. na antenie TVP Warszawa w godzinach popołudniowych, dwa razy w tygodniu.

Realizacja i emisja programu powierzona została firmie, która ma doświadczenie w przygotowywaniu tego typu przedsięwzięć. Dla każdego odcinka powstał szczegółowy scenariusz, który obejmował:

1) część informacyjną dotyczącą nowych rozwiązań lub problemów dotyczących gospodarowania odpadami lub odnawialnych źródeł energii, które pojawiły się w danym tygodniu na obszarze województwa mazowieckiego,

2) 2 felietony o charakterze edukacyjno – informacyjnym ukazujące innowacyjne rozwiązania związane z gospodarowaniem odpadami i odnawialnymi źródłami energii, m.in. recykling, segregację i utylizację odpadów, oczyszczalnie ścieków, ekologiczne gminy, utylizację samochodów, siłownie wiatrowe, kolektory słoneczne, biogazownie, biopaliwa, domy energooszczędne i inne,

3) rozmowę w studio z zaproszonymi gośćmi, specjalistami w omawianej w danym odcinku tematyce. Rozmowa miała charakter edukacyjny i dotyczyła zarówno problemów, które pojawiają się na terenie woj. mazowieckiego, jak też dobrych praktyk i rozwiązań, które już istnieją i które można z powodzeniem zastosować w szerszym ujęciu,

4) ciekawostkę edukacyjną dotyczącą omawianych w danym odcinku zagadnień,

5) konkurs z nagrodami dla widzów (nagrody w konkursie związane były z ekologią).

Program miał ujednoliconą szatę graficzną, łatwo rozpoznawalną, dopasowaną do charakteru studia telewizyjnego. Prowadzony był przez profesjonalnego dziennikarza telewizyjnego, który stał się rozpoznawalną „twarzą” audycji.

Program emitowany był na antenie TVP Warszawa, jedynej w tej chwili telewizji o charakterze regionalnym na terenie Mazowsza. Swoim zasięgiem obejmował 100% terenu województwa mazowieckiego. Oglądalność TVP Warszawa w paśmie popołudniowym, co gwarantowało wysoką oglądalność programu.

Innowacyjność zadania polegała na nowatorskiej formule realizacji – połączenia elementów edukacji i zabawy. Program nie przekazywał jedynie suchej wiedzy ale wskazywał, jak rozwiązania i postawy proekologiczne podnoszą jakość naszego życia oraz jak możemy samodzielnie, we własnym zakresie takie rozwiązania stosować.

zatrudnianie cudzoziemcow 2014

dożynki plakat 439 x 620

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na szkolenie, którego założeniem jest ukazanie szczegółowych zagadnień w zmianach podatkowych, które ustawodawca wprowadził od 1 stycznia b.r.

Dr Wiesław Pomorski wskaże Państwu sposoby na rozwiązanie licznych problemów wynikających z nowelizacji, z perspektywy korzyści dla przedsiębiorcy.

Jak praktycznie obejść niektóre konsekwencje zmiany ustawy? Gdzie szukać nieścisłych zapisów? – To wszystko na naszym szkoleniu.

Szczegóły szkolenia w załączniku.

Zachęcamy do uczestnictwa.

Pozdrawiam,
Monika Pankowska
Sekretariat Biura Zarządu IGRP

plakat imprezabiaobrzegi

sklepyy

IZBA GOSPODARCZA REGIONU PŁOCKIEGO
wraz z
EUROPEJSKĄ GRUPĄ DORADCZĄ
zapraszają na bezpłatne szkolenie z zakresu handlu internetowego

pn. „Sklepy internetowe”

Szkolenie odbędzie się w 27-28.01.2014 r.


TEMAT SZKOLENIA:

„Sklepy internetowe”- wstępny program

 • Założenia i podstawy e-commerce. Technologie internetowe;
 • E-sklepy, aukcje internetowe, pasaże handlowe;
 • Techniczne aspekty prowadzenia sklepu internetowego;
 • Marketing internetowy;
 • Zagadnienia bezpieczeństwa w handlu internetowym- ochrona danych osobowych i baz danych;
 • Ochrona własności intelektualnej w Internecie. Zawieranie umów przez Internet;
 • Logistyka w handlu internetowym. Monitorowanie działalności sklepu;
 • Ekonomiczne i prawne aspekty prowadzenia e-handlu.

Szczegółowa tematyka zajęć będzie dostosowana do konkretnych potrzeb przedsiębiorstwa.

W SZKOLENIU MOGĄ WZIĄĆ UDZIAŁ:

 • Osoby samozatrudnione, właściciele firm, a także osoby zatrudnione na umowę o pracę w mikro lub małych przedsiębiorstwach (do 49 osób);
 • Pracownicy firm, które nie korzystały ze wsparcia szkoleniowego POKL w latach 2007-2011;
 • Maksymalnie 2 pracowników firmy.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Biurem Zarządu IGRP.

Izba Gospodarcza Regionu Płockiego

Stary Rynek 9/1-2
09-400 Płock

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel.: 24 364 99 89

Pozdrawiam,
Ewa Wrońska
Z-ca Dyrektora Biura Zarządu
tel. kom. 0 508 591 408

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO POBRANIA:

formularz zgłoszeniowy- POBIERZ

Stowarszyszenie Lokalna Grupa Działania "Razem dla Rozwoju" przedstawia poniżej listy rankingowe po zakończonym naborze na działanie "Małe Projekty". Nabór odbywał się w dniach 7 maja - 5 czerwca 2013 roku.

 • Lista operacji wybranych do dofinansowania (POBIERZ)
 • Lista operacji niewybranych do dofinansowania z powodu wyczerpania limitów środków (POBIERZ)
 • Lista operacji niewybranych do dofinansowania z powodu niespełnienia minimalnych wymagań LGD (POBIERZ)

Wyszogród, 18.10.2013


OGŁOSZENIE O PRZETARGU


Stowarzyszenie lokalna Grupa Działania „RAZEM DLA ROZWOJU”, 09-450 Wyszogród, ul. Rębowska 52, lok. 3, 4, 6, NIP: 774-294-94-53, REGON: 140538343 (ORGANIZATOR) ogłasza przetarg prowadzony w trybie art. 701 i nast. Kodeksu cywilnego, którego przedmiotem jest „Opracowanie scenariusza, produkcja oraz emisja filmów promocyjnych”.

Pisemne oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 25 października 2013 r. do godz. 9.00 w siedzibie Organizatora w pokoju nr 3.

Szczegółowe warunki przetargu dostępne są w siedzibie Organizatora w pokoju nr 3.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego ogłoszenia lub warunków przetargu przed upływem terminu składania ofert. O zmianie ogłoszenia lub warunków Organizator poinformuje w sposób w który udostępnił Ogłoszenie lub warunki przetargu.

PROJEKTY FINANSOWANE Z KRAJOWEJ SIECI OBSZARÓW WIEJSKICH

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

„W poszukiwaniu innowacji”

Cel operacji:
Przeszkolenie rolników – uczestników wyjazdów studyjnych w zakresie wdrożenia innowacyjnych rozwiązań, szczególnie w zakresie współpracy i wsparcia sprzedaży detalicznej bezpośredniej.
więcej…

„Inicjujemy współprace międzynarodową”

Cel operacji:
Celem operacji jest podniesienie poziomu wiedzy 10 osób uczestników wyjazdów studyjnych w zakresie podejmowania współpracy międzynarodowej na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.
więcej…

„Promocja rozwoju obszarów wiejskich poprzez publikacje dobrych praktyk”

Cel operacji:
Celem operacji jest uzyskanie równowagi ekonomicznej i społecznej na obszarach wiejskich woje-wództw mazowieckiego, poprzez promocję zrównoważonego rozwoju tych obszarów.
więcej…

Zachęcamy do odwiedzenia stron internetowych: www.mazowieckie.ksow.pl, gdzie można znaleźć informacje o bieżących inicjatywach wsparciu KSOW oraz www.ksow.pl, gdzie można zarejestrować się jako Partner KSOW.

Projekt pn. „Innowacyjna wieś – dobre praktyki przedsiębiorczości na obszarach wiejskich”

Realizowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju”

Projekt pn. "Tradycje polskiej wsi"

Festiwal ginących zawodów - pobierz plik
Informacja o wydarzeniu - pobierz plik
Relacja z wydarzenia - pobierz plik
Film "Ginące zawody" - obejrzy on-line

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie" Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej "Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Projekt pn. „Przywróćmy Wisłę mieszkańcom obszarów wiejskich”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju” zaprasza wszystkich zainteresowanych do obejrzenia cyklu filmów zrealizowanych w ramach projektu: ”Przywróćmy Wisłę mieszkańcom obszarów wiejskich”, pod wspólnym tytułem „Zakochaj się w Wiśle”.

I film promocyjny pt. „Wisła weekendowo” - promocja turystyki weekendowej miast w oparciu o walory rzeki Wisy - Zobacz film
II film promocyjny pt. „Wisła rekreacyjnie” - żegluga na rzece Wiśle – pozytywne przykłady - Zobacz film
III film promocyjny pt. „Wisła edukacyjne” - prezentacja szlaków turystycznych i przyrodniczych - Zobacz film
IV film promocyjny pt. „Wisła kulturalnie” - wydarzenia kulturowe w regionie w oparciu o walory rz. Wisły - Zobacz film

 

 

Radzanowo
 • Radzanowo
Mała Wieś
 • Mała Wieś
Mała Wieś
 • Mała Wieś
Radzanowo
 • Radzanowo
Radzanowo
 • Radzanowo
Mała Wieś
 • Mała Wieś
Mała Wieś
 • Mała Wieś
Z prac Zarządu LGD
 • Z prac Zarządu LGD
Mała Wieś
 • Mała Wieś
Mała Wieś
 • Mała Wieś

Kontakt

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju”

 

09-450 Wyszogród, ul. Rębowska 52 lok. 3
   (Piętro Restauracji Zamkowa)
  tel.: +48 575 225 871,
     tel.: +48 575 225 873 
                                                                                            

LGD „Razem dla Rozwoju” © 2016. Wszystkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie: HEDEA.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia.