Informujemy, iż dnia 10 listopada 2014 r. (poniedziałek) biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Razem dla Rozwoju" będzie nieczynne.

Poniżej przedstawiona zostaje lista rankingowa z ostatniego naboru wniosków z działania "Odnowa i rozwój wsi":

Aktualne formularze wniosków (wersja 6z) w ramach działania ODNOWA I ROZWÓJ WSI dostępne pod adresem:

http://www.prow.mazovia.pl/pl/leader/dokumenty_do_pobrania/wdrazanie_programu/wdrazanie_programu/_formularz_wniosku_o1.html

Poniżej przedstawione zostają listy rankingowe z ostatniego naboru wniosków z działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw":

Zarząd Województwa Mazowieckiego informuje o możliwości składania za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Rozwoju" wniosków w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań:

Odnowa i rozwój wsi (limit dostępnych środków: 909 470,00 zł);

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw (limit dostępnych środków: 630 396,80 zł);

Małe projekty (limit dostępnych środków: 244 220,58 zł);

I. Termin składania wniosków na ww. działania: od dnia 1 lipca 2014 r. do dnia 14 lipca 2014 r. do godz. 16.00.

II. Miejsce składania wniosków: Dwa egzemplarze wniosków wraz z załącznikami należy składać bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia LGD „ Razem dla Rozwoju" przy ul. Rębowskiej 52 pok.3, 09-450 Wyszogród, w godz. 8.00 - 16.00. Złożenie wniosku potwierdza się na piśmie, które zawiera datę złożenia wniosku oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura LGD. Wniosek powinien być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu oraz zawierać adres beneficjenta. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.

III. Formularze wniosków o przyznanie pomocy w ramach ww. działań wraz z instrukcją wypełniania znajdują się na stronie internetowej LGD www.razem-dla-rozwoju.pl, na stronie internetowej Samorządu Województwa Mazowieckiego www.prow.mazovia.pl oraz na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl.

IV. Lokalne kryteria przyjęte do ww. działań znajdują się na stronie www.razem-dla-rozwoju.pl oraz w Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru działania LGD „Razem dla Rozwoju".

V. Minimalne wymagania, jakie musi spełnić operacja, aby została wybrana do finansowania przez LGD. Operacja musi przyczyniać się do osiągnięcia przynajmniej jednego z celów ogólnych oraz jednego z celów szczegółowych na etapie oceny uzasadnienia zgodności operacji z celem/celami ogólnymi, szczegółowymi i przedsięwzięciami oraz uzyskać min. 25 pkt. na etapie oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami.

VI. Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów dostępny jest we wniosku o przyznanie pomocy. Szczegółowe informacje dostępne są w biurze Stowarzyszenia LGD „ Razem dla Rozwoju" ul. Rębowska 52 pok.3, 09-450 Wyszogród, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Poniżej przedstawione zostają listy rankingowe z ostatniego naboru wniosków z działania "Małe Projekty"

 

W dniu 22 maja 2014 roku w Gościńcu „Legenda” w Wyszogrodzie przy ulicy Warszawskiej 12 odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia LGD „Razem dla Rozwoju”. W spotkaniu uczestniczyło 46 osób.

Otwarcia obrad oraz powitania Członków Stowarzyszenia dokonał Prezes Zarządu Pan Mariusz Bieniek.

Po przyjęciu porządku zebrania, wyborze Przewodniczącego i Sekretarza zebrania oraz Komisji Skrutacyjnej, dokonano podsumowania czteroletniej kadencji Zarządu. Następnie przedstawiono sprawozdania finansowe i merytoryczne, które obejmowało informację z przeprowadzonych naborów oraz zrealizowanych przez beneficjentów projektach. O wynikach przeprowadzonej kontroli, podczas której nie stwierdzono uchybień, poinformował Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Maryś Mieszkowski, wnioskując jednocześnie o przyjęcie uchwał dotyczących sprawozdania merytorycznego i finansowego za okres sprawozdawczy oraz udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi. Uchwały zostały przyjęte w głosowaniu jawnym jednogłośnie.

Zgodnie ze statutem, co cztery lata Walne Zgromadzenie Członków dokonuje wyboru Prezesa oraz Członków Zarządu na kolejną kadencję. Obecni na spotkaniu Członkowie zgłosili swoich kandydatów do Zarządu oraz na funkcję Prezesa Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Rozwoju”. Wcześniej jednak podjęli uchwałę o rozszerzeniu składu Zarządu do ośmiu osób.

Prezesem Zarządu na kolejne cztery lata, w głosowaniu tajnym, został wybrany Mariusz Bieniek – Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród. W skład Zarządu weszli przedstawiciele pozostałych Gmin Członkowskich:

Michał Walerysiak – Gmina Czerwińsk nad Wisłą
Henryk Ruszczyk – Gmina Zakroczym
Zofia Fabisiak – Gmina Młodzieszyn
Mieczysław Józwiak - Gmina Bulkowo
Sylwester Ziemkiewicz - Gmina Radzanowo
Janina Głowacka - Gmina Bodzanów
Andrzej Barciński - Gmina Mała Wieś

Następnie, Prezes Zarządu Pan Mariusz Bieniek, podziękował wszystkim zebranym w imieniu własnym oraz całego Zarządu.

Walne Zgromadzenie Członków zakończono dyskusją o priorytetach działalności w 2014 roku, w której znalazła się również informacja o zbliżającym się, ostatnim w tym okresie finansowania, naborze wniosków.

Dożynki Wyszogród plakat

PROJEKTY FINANSOWANE Z KRAJOWEJ SIECI OBSZARÓW WIEJSKICH

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

„W poszukiwaniu innowacji”

Cel operacji:
Przeszkolenie rolników – uczestników wyjazdów studyjnych w zakresie wdrożenia innowacyjnych rozwiązań, szczególnie w zakresie współpracy i wsparcia sprzedaży detalicznej bezpośredniej.
więcej…

„Inicjujemy współprace międzynarodową”

Cel operacji:
Celem operacji jest podniesienie poziomu wiedzy 10 osób uczestników wyjazdów studyjnych w zakresie podejmowania współpracy międzynarodowej na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.
więcej…

„Promocja rozwoju obszarów wiejskich poprzez publikacje dobrych praktyk”

Cel operacji:
Celem operacji jest uzyskanie równowagi ekonomicznej i społecznej na obszarach wiejskich woje-wództw mazowieckiego, poprzez promocję zrównoważonego rozwoju tych obszarów.
więcej…

Zachęcamy do odwiedzenia stron internetowych: www.mazowieckie.ksow.pl, gdzie można znaleźć informacje o bieżących inicjatywach wsparciu KSOW oraz www.ksow.pl, gdzie można zarejestrować się jako Partner KSOW.

Projekt pn. „Innowacyjna wieś – dobre praktyki przedsiębiorczości na obszarach wiejskich”

Realizowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju”

Projekt pn. "Tradycje polskiej wsi"

Festiwal ginących zawodów - pobierz plik
Informacja o wydarzeniu - pobierz plik
Relacja z wydarzenia - pobierz plik
Film "Ginące zawody" - obejrzy on-line

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie" Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej "Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Projekt pn. „Przywróćmy Wisłę mieszkańcom obszarów wiejskich”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju” zaprasza wszystkich zainteresowanych do obejrzenia cyklu filmów zrealizowanych w ramach projektu: ”Przywróćmy Wisłę mieszkańcom obszarów wiejskich”, pod wspólnym tytułem „Zakochaj się w Wiśle”.

I film promocyjny pt. „Wisła weekendowo” - promocja turystyki weekendowej miast w oparciu o walory rzeki Wisy - Zobacz film
II film promocyjny pt. „Wisła rekreacyjnie” - żegluga na rzece Wiśle – pozytywne przykłady - Zobacz film
III film promocyjny pt. „Wisła edukacyjne” - prezentacja szlaków turystycznych i przyrodniczych - Zobacz film
IV film promocyjny pt. „Wisła kulturalnie” - wydarzenia kulturowe w regionie w oparciu o walory rz. Wisły - Zobacz film

 

 

  • Radzanowo
  • Mała Wieś
  • Radzanowo
  • Spotkania członków LGD
  • Bodzanów
  • Mała Wieś
  • Mała Wieś
  • Mała Wieś
  • Radzanowo
  • Radzanowo

Kontakt

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju”

 

09-450 Wyszogród, ul. Rębowska 52 lok. 3
   (Piętro Restauracji Zamkowa)
  tel.: +48 575 225 871,
     tel.: +48 575 225 873 
                                                                                            

LGD „Razem dla Rozwoju” © 2016. Wszystkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie: HEDEA.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia.