sklepyy

IZBA GOSPODARCZA REGIONU PŁOCKIEGO
wraz z
EUROPEJSKĄ GRUPĄ DORADCZĄ
zapraszają na bezpłatne szkolenie z zakresu handlu internetowego

pn. „Sklepy internetowe”

Szkolenie odbędzie się w 27-28.01.2014 r.


TEMAT SZKOLENIA:

„Sklepy internetowe”- wstępny program

 • Założenia i podstawy e-commerce. Technologie internetowe;
 • E-sklepy, aukcje internetowe, pasaże handlowe;
 • Techniczne aspekty prowadzenia sklepu internetowego;
 • Marketing internetowy;
 • Zagadnienia bezpieczeństwa w handlu internetowym- ochrona danych osobowych i baz danych;
 • Ochrona własności intelektualnej w Internecie. Zawieranie umów przez Internet;
 • Logistyka w handlu internetowym. Monitorowanie działalności sklepu;
 • Ekonomiczne i prawne aspekty prowadzenia e-handlu.

Szczegółowa tematyka zajęć będzie dostosowana do konkretnych potrzeb przedsiębiorstwa.

W SZKOLENIU MOGĄ WZIĄĆ UDZIAŁ:

 • Osoby samozatrudnione, właściciele firm, a także osoby zatrudnione na umowę o pracę w mikro lub małych przedsiębiorstwach (do 49 osób);
 • Pracownicy firm, które nie korzystały ze wsparcia szkoleniowego POKL w latach 2007-2011;
 • Maksymalnie 2 pracowników firmy.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Biurem Zarządu IGRP.

Izba Gospodarcza Regionu Płockiego

Stary Rynek 9/1-2
09-400 Płock

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel.: 24 364 99 89

Pozdrawiam,
Ewa Wrońska
Z-ca Dyrektora Biura Zarządu
tel. kom. 0 508 591 408

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO POBRANIA:

formularz zgłoszeniowy- POBIERZ

Wyszogród, 18.10.2013


OGŁOSZENIE O PRZETARGU


Stowarzyszenie lokalna Grupa Działania „RAZEM DLA ROZWOJU”, 09-450 Wyszogród, ul. Rębowska 52, lok. 3, 4, 6, NIP: 774-294-94-53, REGON: 140538343 (ORGANIZATOR) ogłasza przetarg prowadzony w trybie art. 701 i nast. Kodeksu cywilnego, którego przedmiotem jest „Opracowanie scenariusza, produkcja oraz emisja filmów promocyjnych”.

Pisemne oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 25 października 2013 r. do godz. 9.00 w siedzibie Organizatora w pokoju nr 3.

Szczegółowe warunki przetargu dostępne są w siedzibie Organizatora w pokoju nr 3.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego ogłoszenia lub warunków przetargu przed upływem terminu składania ofert. O zmianie ogłoszenia lub warunków Organizator poinformuje w sposób w który udostępnił Ogłoszenie lub warunki przetargu.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Razem dla Rozwoju" przedstawia poniżej listę rankingową po zakończonym naborze na działanie "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw". Nabór odbywał się w dniach 7 maja - 5 czerwca 2013 roku.

Lista operacji wybranych do dofinansowania

dożynki plakat 439 x 620

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Razem dla Rozwoju" przedstawia poniżej listę rankingową po zakończonym naborze na działanie "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw". Nabór odbywał się w dniach 7 maja - 5 czerwca 2013 roku.

Lista operacji wybranych do dofinansowania

plakat imprezabiaobrzegi

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Razem dla Rozwoju" przedstawia poniżej listy rankingowe po zakończonym naborze na działanie "Różnocowanie w kierunku działalności nierolniczej". Nabór odbywał się w dniach 7 maja - 5 czerwca 2013 roku.

Lista operacji wybranych do dofinansowania Lista operacji niewybranych do dofinansowania

Stowarszyszenie Lokalna Grupa Działania "Razem dla Rozwoju" przedstawia poniżej listy rankingowe po zakończonym naborze na działanie "Małe Projekty". Nabór odbywał się w dniach 7 maja - 5 czerwca 2013 roku.

 • Lista operacji wybranych do dofinansowania (POBIERZ)
 • Lista operacji niewybranych do dofinansowania z powodu wyczerpania limitów środków (POBIERZ)
 • Lista operacji niewybranych do dofinansowania z powodu niespełnienia minimalnych wymagań LGD (POBIERZ)


 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej  "Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

„Aktywni – Kreatywni – promocja sołectw z terenu powiatu płockiego”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Razem dla Rozwoju” zaprasza do zapoznania się z publikacją "Aktywni - kreatywni" obejmującą promocję aktywności sołectw z obszaru powiatu płockiego. Publikacja powstała w ramach realizacji projektu pt. „Aktywni – Kreatywni – promocja sołectw z terenu powiatu płockiego”.

Zapraszamy do lektury

https://mazowieckie.ksow.pl/aktualnosc/aktywni-kreatywni-promocja-solectw-z-terenu-powiatu-plockiego

czytaj dalej.........

 

„Aktywni – Kreatywni – promocja sołectw z terenu powiatu płockiego”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Razem dla Rozwoju” realizuje projekt pt. „Aktywni – Kreatywni – promocja sołectw z terenu powiatu płockiego”.

Operacja polegać będzie na przygotowaniu, wydaniu i dystrybucji publikacji promującej aktywność sołectw z terenu powiatu płockiego

Termin realizacji: lipiec – październik 2023 roku.

więcej.....

„Wymiana wiedzy i doświadczeń siłą LGD - wyjazd studyjny”.

Relacja z wyjazdu studyjnego

W dniach 4-6 października 2023 r.,  20 członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju”  uczestniczyło w wyjeździe studyjnym pt. „Wymiana wiedzy i doświadczeń siłą LGD - wyjazd studyjny”.
Organizatorem operacji pn. „Wymiana wiedzy i doświadczeń siłą LGD - wyjazd studyjny” realizowanej w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2022 Plan Operacyjny na lata 2022-2023 było Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju”.  Uczestnicy odwiedzili teren województwa pomorskiego.

więcej.....

„Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Razem dla Rozwoju” zaprasza na wyjazd studyjny pt. „Wymiana wiedzy i doświadczeń siłą LGD - wyjazd studyjny”.

Termin wyjazdu: wrzesień 2023 roku

W wyjeździe studyjnym mogą brać udział członkowie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Razem dla Rozwoju” 

więcej.....

Program wyjazdu

Regulamin rekrutacyjny

Karta zgłoszenia

„Kreatywne liderki w działaniu”

Partner KSOW Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Razem do Rozwoju zakończył realizację projektu pn. „Kreatywne liderki w działaniu” 

Partner KSOW Lokalna Grupa Działania Razem dla Rozwoju, informuje iż zakończył cykl 3 jednodniowych warsztatów pn. Warsztaty aktywności lokalnej w ramach realizacji operacji pn. „KREATYWNE LIDERKI W DZIAŁANIU”

Zdjęcia (1, 2, 3, 4)

Publikacja "W kobietach siła"

Cel operacji:
Celem operacji jest  przeszkolenie kobiet z obszarów wiejskich z zakresu aktywności społecznej.

Informacja po realizacji projektu

Zaproszenie na Warsztaty aktywności lokalnej w ramach realizacji operacji pn. „Kreatywne liderki w działaniu”

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

więcej…

„Partnerstwo, potencjał, rozwój – doświadczenia wdrażania LSR 2016-2020”

Partner KSOW Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Razem do Rozwoju zakończył realizację projektu pn. „Partnerstwo, potencjał, rozwój – doświadczenia wdrażania LSR 2016-2020”

Publikacja "Dobre praktyki rozwoju LGD Razem dla Rozwoju w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju 2016-2020"

Cel operacji:
Celem operacji jest  przeszkolenie mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie wdrażania zrównoważonego rozwoju.

więcej…

„Promocja obszaru partnerstwa LGD Razem dla Rozwoju
poprzez publikację projektów grantowych”

Cel operacji:
Celem operacji jest przeszkolenie mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie zrównoważonego rozwoju obszaru partnerstwa LGD Razem dla Rozwoju poprzez prezentację przykładów wdrożonych dobrych praktyk z tego zakresu.

Zobacz publikację

więcej…

„W poszukiwaniu innowacji”

Cel operacji:
Przeszkolenie rolników – uczestników wyjazdów studyjnych w zakresie wdrożenia innowacyjnych rozwiązań, szczególnie w zakresie współpracy i wsparcia sprzedaży detalicznej bezpośredniej.
więcej…

„Inicjujemy współprace międzynarodową”

Cel operacji:
Celem operacji jest podniesienie poziomu wiedzy 10 osób uczestników wyjazdów studyjnych w zakresie podejmowania współpracy międzynarodowej na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.
więcej…

„Promocja rozwoju obszarów wiejskich poprzez publikacje dobrych praktyk”

Cel operacji:
Celem operacji jest uzyskanie równowagi ekonomicznej i społecznej na obszarach wiejskich woje-wództw mazowieckiego, poprzez promocję zrównoważonego rozwoju tych obszarów.
więcej…

Zachęcamy do odwiedzenia stron internetowych: www.mazowieckie.ksow.pl, gdzie można znaleźć informacje o bieżących inicjatywach wsparciu KSOW oraz www.ksow.pl, gdzie można zarejestrować się jako Partner KSOW.

Projekt pn. „Innowacyjna wieś – dobre praktyki przedsiębiorczości na obszarach wiejskich”

Realizowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju”

Projekt pn. "Tradycje polskiej wsi"

Festiwal ginących zawodów - pobierz plik
Informacja o wydarzeniu - pobierz plik
Relacja z wydarzenia - pobierz plik
Film "Ginące zawody" - obejrzy on-line

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie" Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej "Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Projekt pn. „Przywróćmy Wisłę mieszkańcom obszarów wiejskich”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju” zaprasza wszystkich zainteresowanych do obejrzenia cyklu filmów zrealizowanych w ramach projektu: ”Przywróćmy Wisłę mieszkańcom obszarów wiejskich”, pod wspólnym tytułem „Zakochaj się w Wiśle”.

I film promocyjny pt. „Wisła weekendowo” - promocja turystyki weekendowej miast w oparciu o walory rzeki Wisy - Zobacz film
II film promocyjny pt. „Wisła rekreacyjnie” - żegluga na rzece Wiśle – pozytywne przykłady - Zobacz film
III film promocyjny pt. „Wisła edukacyjne” - prezentacja szlaków turystycznych i przyrodniczych - Zobacz film
IV film promocyjny pt. „Wisła kulturalnie” - wydarzenia kulturowe w regionie w oparciu o walory rz. Wisły - Zobacz film

 

 

Cel operacji:

Celem operacji jest  przeszkolenie mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie wdrażania zrównoważonego rozwoju.

 • Wyszogród
 • Mała Wieś
 • Mała Wieś
 • Spotkania członków LGD
 • Radzanowo
 • Bodzanów
 • Wyszogród
 • Radzanowo
 • Radzanowo
 • Radzanowo

Kontakt

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju”

 

09-450 Wyszogród, ul. Rębowska 52 lok. 3
   (Piętro Restauracji Zamkowa)
  tel.: +48 575 225 871,
     tel.: +48 575 225 873 
                                                                                            

LGD „Razem dla Rozwoju” © 2016. Wszystkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie: HEDEA.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia.