Krajowy Projekt Współpracy

Kampania wizerunkowa „ Mazowsze Płockie świetne na weekend" to zaprezentowanie obszaru zachodniego Mazowsza jako regionu eko-pozytywnego, zaskakującego i zachwycającego naturalnym środowiskiem, w zrównoważony sposób rozwijającego turystykę, wdrażającego prośrodowiskowe technologie w gospodarce czy energetyce i stawiającego na swój największy atut jakim jest rolnictwo, sadownictwo, pszczelarstwo, w tym bardzo dynamiczny sektor produkcji zdrowej ekologicznej żywności. W tym przekazie nie zamykamy się w tradycyjnym rozumieniu ekologii, z pominięciem sfery high-tech, która otwiera nowe możliwości zarówno ochrony, jak i korzystania ze środowiska – i to na różnych polach ludzkiej aktywności, włącznie z wypoczynkiem, zamieszkaniem, rozwijaniem działalności gospodarczej, społecznej, kulturalnej…                  
Podstawą promocji regionu jest oparcie wszelkich działań na silnej marce, przemyślanej strategii, mocno osadzonej w tożsamości miejsca. Stąd pomysł na kampanię promującą rozwój oferty turystycznej oraz produktów turystycznych z obszarów lokalnych grup działania uczestniczących w projekcie.

Spot 1
https://youtu.be/AHJuIDH0l7w
- „Mazowsze Płockie – wyłącz napięcie, włącz zasilanie” /oferta turystyczna regionu;

Spot 2

https://tvmazowsze.pl/informacje/wydanie-specjalne/na-chwile-lub-na-dluzej-2/

- „Mazowsze Płockie – na chwilę lub na dłużej” /promocja regionu jako miejsca do życia/.

Spot 3
https://youtu.be/o5CVlB61HzE
- „Mazowsze Płockie – chwilo trwaj!” /walory kulturowe regionu/;

Spot 4
https://youtu.be/Af4kY8IF0dA
- „Mazowsze Płockie – Smakuj życie!” /turystyka kulinarna/; 

Filmy zostały wyemitowane w PTV Płocka Telewizja. Czas trwania każdego z 4 filmów – 5 min. Zasięg telewizji to około 56 917 gospodarstw domowych (abonamentów w sieci kablowej) co przekłada się na 154 244 widzów 15+ w powiecie płockim oraz płońskim.

„ Mazowsze Płockie świetne na weekend”

„ Mazowsze Płockie świetne na weekend” to projekt współpracy realizowany przez: LGD "Razem dla Rozwoju" oraz LGD "Aktywni Razem", współfinansowany ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wielu Polaków kojarzy Region Mazowsza Płockiego z wielką zieloną przestrzenią, stwarzający doskonałe warunki do wypoczynku, relaksu, nabierania sił do życia… Blisko natury, pośród gościnnych ludzi, na wsi czy w małym miasteczku, gdzie życie toczy się niespiesznym rytmem, zupełnie odmiennym od codziennego pośpiechu i stresu towarzyszącego mieszkańcom wielkomiejskich aglomeracji. To widzenie regionu, potwierdzone przed laty ogólnopolskimi badaniami (ilościowymi i jakościowymi) dało podstawę do kreowania pierwszych dużych kampanii wizerunkowych.
Chcemy zaprezentować obszar zachodniego Mazowsza jako region eko-pozytywny, zaskakujący i zachwycający naturalnym środowiskiem, w zrównoważony sposób rozwijający turystykę, wdrażający prośrodowiskowe technologie w gospodarce czy energetyce i stawiający na swój największy atut jakim jest rolnictwo, sadownictwo, pszczelarstwo, w tym bardzo dynamiczny sektor produkcji zdrowej ekologicznej żywności. W tym przekazie nie zamykamy się w tradycyjnym rozumieniu ekologii, z pominięciem sfery high-tech, która otwiera nowe możliwości zarówno ochrony, jak i korzystania ze środowiska – i to na różnych polach ludzkiej aktywności, włącznie  z wypoczynkiem, zamieszkaniem, rozwijaniem działalności gospodarczej, społecznej, kulturalnej…                                                                                                                             

Podstawą promocji regionu jest oparcie wszelkich działań na silnej marce, przemyślanej strategii, mocno osadzonej w tożsamości miejsca. Stąd pomysł na kampanię promującą rozwój oferty turystycznej oraz produktów turystycznych z obszarów lokalnych grup działania uczestniczących w projekcie, w której wykorzystamy bardzo różne nośniki i kanały komunikacji. 

Oferta szkoleń dla mieszkańców oraz podmiotów gospodarczych zarówno z obszaru LGD "Razem dla Rozwoju" (w Wyszogrodzie), jak i z obszaru LGD "Aktywni Razem"(w Gąbinie):

Regulamin Szkoleń (pobierz)

Formularz zgłoszeniowy1 (pobierz)

Formularz zgłoszeniowy2 (pobierz)

 

Międzynarodowy Projekt Współpracy

„Z Mazowsza Płockiego na Wileńszczyznę” to międzynarodowy projekt współpracy stworzony przez lokalną grupę działania: LGD Razem dla Rozwoju oraz Litewską LGD. Współfinansowany ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Realizacja projektu ma na celu stworzenie dogodnych warunków dla nawiązania współpracy pomiędzy polskimi i litewskimi firmami, tak aby z czasem przyniosło to wymierne korzyści i efekty dla obydwu krajów. Dynamika rozwoju lokalnego jest uzależniona od zmian w światowych gospodarkach. Rozwój gospodarczy i osiągnięcie wysokiego poziomu dobrobytu społeczeństwa, z obszarów lokalnych grup działania uczestniczących w projekcie, jest zadaniem priorytetowym tego przedsięwzięcia. Proces integracji międzynarodowej będzie skutkować wymianą handlową i poprawą jakości życia na terenach wiejskich.

Wyjazdy  studyjne oraz przyjęcie delegacji litewskiej LGD służyć będzie nawiązaniu nowych kontaktów biznesowych i kulturowych, które przyczynią się do  wymiany informacji i doświadczeń w zakresie przedsiębiorczości, turystyki edukacji i kultury oraz  podjęcia rozmów dotyczących wzajemnej współpracy,  między przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi z Polski i Litwy .
Współpraca LGD „Razem dla Rozwoju” z Wyszogrodu i Vilniaus Rajono Vietos Veiklos Grupe z Wilna ma się odbywać na wielu płaszczyznach:

1. Współpracy gospodarczej
2. Współpracy kulturowej
3. Edukacji i nauki
4. Promowania idei rozwoju społecznego.
 
Cele współpracy:
1. Kształtowanie wzajemnych stosunków międzynarodowych
2. Inspirowanie do wspólnych działań, które pozwolą na wzajemne zbliżenie się różnych grup społecznych i zawodowych
3. Odkrywanie wspólnych korzeni (zarówno w ujęciu wspólnej historii, jak i rodzinnym)
4. Niwelowanie uprzedzeń i stereotypów w postrzeganiu wspólnej historii i współczesnych relacji
5. Stworzenie ram organizacyjno-prawnych dla skuteczniejszego wspierania współpracy we wszystkich ww. płaszczyznach
6. Edukacja międzykulturowa – wzajemne poznanie obyczajów i tradycji
7. Wymiana doświadczeń pomiędzy samorządowcami, działaczami organizacji pozarządowych i biznesem.
 
Wyjazd studyjny I (30.06 - 03.07.2023) - grupa szkolna i nauczycielska - nauczyciele, pracownicy administracyjni, rada rodziców, stowarzyszenia wspierające oświatę
 
Regulamin Wyjazdu (pobierz)
Formularz zgłoszeniowy (pobierz)
Program wyjazdu (pobierz)


 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej  "Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

„Aktywni – Kreatywni – promocja sołectw z terenu powiatu płockiego”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Razem dla Rozwoju” zaprasza do zapoznania się z publikacją "Aktywni - kreatywni" obejmującą promocję aktywności sołectw z obszaru powiatu płockiego. Publikacja powstała w ramach realizacji projektu pt. „Aktywni – Kreatywni – promocja sołectw z terenu powiatu płockiego”.

Zapraszamy do lektury

https://mazowieckie.ksow.pl/aktualnosc/aktywni-kreatywni-promocja-solectw-z-terenu-powiatu-plockiego

czytaj dalej.........

 

„Aktywni – Kreatywni – promocja sołectw z terenu powiatu płockiego”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Razem dla Rozwoju” realizuje projekt pt. „Aktywni – Kreatywni – promocja sołectw z terenu powiatu płockiego”.

Operacja polegać będzie na przygotowaniu, wydaniu i dystrybucji publikacji promującej aktywność sołectw z terenu powiatu płockiego

Termin realizacji: lipiec – październik 2023 roku.

więcej.....

„Wymiana wiedzy i doświadczeń siłą LGD - wyjazd studyjny”.

Relacja z wyjazdu studyjnego

W dniach 4-6 października 2023 r.,  20 członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju”  uczestniczyło w wyjeździe studyjnym pt. „Wymiana wiedzy i doświadczeń siłą LGD - wyjazd studyjny”.
Organizatorem operacji pn. „Wymiana wiedzy i doświadczeń siłą LGD - wyjazd studyjny” realizowanej w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2022 Plan Operacyjny na lata 2022-2023 było Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju”.  Uczestnicy odwiedzili teren województwa pomorskiego.

więcej.....

„Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Razem dla Rozwoju” zaprasza na wyjazd studyjny pt. „Wymiana wiedzy i doświadczeń siłą LGD - wyjazd studyjny”.

Termin wyjazdu: wrzesień 2023 roku

W wyjeździe studyjnym mogą brać udział członkowie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Razem dla Rozwoju” 

więcej.....

Program wyjazdu

Regulamin rekrutacyjny

Karta zgłoszenia

„Kreatywne liderki w działaniu”

Partner KSOW Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Razem do Rozwoju zakończył realizację projektu pn. „Kreatywne liderki w działaniu” 

Partner KSOW Lokalna Grupa Działania Razem dla Rozwoju, informuje iż zakończył cykl 3 jednodniowych warsztatów pn. Warsztaty aktywności lokalnej w ramach realizacji operacji pn. „KREATYWNE LIDERKI W DZIAŁANIU”

Zdjęcia (1, 2, 3, 4)

Publikacja "W kobietach siła"

Cel operacji:
Celem operacji jest  przeszkolenie kobiet z obszarów wiejskich z zakresu aktywności społecznej.

Informacja po realizacji projektu

Zaproszenie na Warsztaty aktywności lokalnej w ramach realizacji operacji pn. „Kreatywne liderki w działaniu”

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

więcej…

„Partnerstwo, potencjał, rozwój – doświadczenia wdrażania LSR 2016-2020”

Partner KSOW Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Razem do Rozwoju zakończył realizację projektu pn. „Partnerstwo, potencjał, rozwój – doświadczenia wdrażania LSR 2016-2020”

Publikacja "Dobre praktyki rozwoju LGD Razem dla Rozwoju w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju 2016-2020"

Cel operacji:
Celem operacji jest  przeszkolenie mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie wdrażania zrównoważonego rozwoju.

więcej…

„Promocja obszaru partnerstwa LGD Razem dla Rozwoju
poprzez publikację projektów grantowych”

Cel operacji:
Celem operacji jest przeszkolenie mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie zrównoważonego rozwoju obszaru partnerstwa LGD Razem dla Rozwoju poprzez prezentację przykładów wdrożonych dobrych praktyk z tego zakresu.

Zobacz publikację

więcej…

„W poszukiwaniu innowacji”

Cel operacji:
Przeszkolenie rolników – uczestników wyjazdów studyjnych w zakresie wdrożenia innowacyjnych rozwiązań, szczególnie w zakresie współpracy i wsparcia sprzedaży detalicznej bezpośredniej.
więcej…

„Inicjujemy współprace międzynarodową”

Cel operacji:
Celem operacji jest podniesienie poziomu wiedzy 10 osób uczestników wyjazdów studyjnych w zakresie podejmowania współpracy międzynarodowej na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.
więcej…

„Promocja rozwoju obszarów wiejskich poprzez publikacje dobrych praktyk”

Cel operacji:
Celem operacji jest uzyskanie równowagi ekonomicznej i społecznej na obszarach wiejskich woje-wództw mazowieckiego, poprzez promocję zrównoważonego rozwoju tych obszarów.
więcej…

Zachęcamy do odwiedzenia stron internetowych: www.mazowieckie.ksow.pl, gdzie można znaleźć informacje o bieżących inicjatywach wsparciu KSOW oraz www.ksow.pl, gdzie można zarejestrować się jako Partner KSOW.

Projekt pn. „Innowacyjna wieś – dobre praktyki przedsiębiorczości na obszarach wiejskich”

Realizowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju”

Projekt pn. "Tradycje polskiej wsi"

Festiwal ginących zawodów - pobierz plik
Informacja o wydarzeniu - pobierz plik
Relacja z wydarzenia - pobierz plik
Film "Ginące zawody" - obejrzy on-line

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie" Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej "Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Projekt pn. „Przywróćmy Wisłę mieszkańcom obszarów wiejskich”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju” zaprasza wszystkich zainteresowanych do obejrzenia cyklu filmów zrealizowanych w ramach projektu: ”Przywróćmy Wisłę mieszkańcom obszarów wiejskich”, pod wspólnym tytułem „Zakochaj się w Wiśle”.

I film promocyjny pt. „Wisła weekendowo” - promocja turystyki weekendowej miast w oparciu o walory rzeki Wisy - Zobacz film
II film promocyjny pt. „Wisła rekreacyjnie” - żegluga na rzece Wiśle – pozytywne przykłady - Zobacz film
III film promocyjny pt. „Wisła edukacyjne” - prezentacja szlaków turystycznych i przyrodniczych - Zobacz film
IV film promocyjny pt. „Wisła kulturalnie” - wydarzenia kulturowe w regionie w oparciu o walory rz. Wisły - Zobacz film

 

 

Cel operacji:

Celem operacji jest  przeszkolenie mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie wdrażania zrównoważonego rozwoju.

  • Mała Wieś
  • Mała Wieś
  • Bodzanów
  • Mała Wieś
  • Radzanowo
  • Wyszogród
  • Z prac Zarządu LGD
  • Radzanowo
  • Bodzanów
  • Bodzanów

Kontakt

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju”

 

09-450 Wyszogród, ul. Rębowska 52 lok. 3
   (Piętro Restauracji Zamkowa)
  tel.: +48 575 225 871,
     tel.: +48 575 225 873 
                                                                                            

LGD „Razem dla Rozwoju” © 2016. Wszystkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie: HEDEA.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia.