Działając na podstawie Procedury Aktualizacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016 – 2022 (stanowiącej załącznik nr 1 do Strategii) zgodnie z Wytycznymi Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 5/3/2017 z dnia 18 sierpnia 2017 r., Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju” zaprasza                na konsultacje społeczne w dniach od 04.06.2019 r. do 18.06.2019 r., które odbywać się będą w Biurze LGD w godzinach od 800 do 1500.

Celem procesu aktualizacji LSR jest wprowadzenie koniecznych zmian, w tym podejmowania działań naprawczych. Aktualizacja LSR wymagana jest w wyniku prowadzonego monitoringu i ewaluacji w zakresie:

– wskaźników,

diagnozy obszaru,

– planu komunikacji,

– budżetu LSR.

Proponowane zmiany dotyczące aktualizacji LSR w ww. zakresie dostępne są w załączniku Realizacja LSR

Uwagi do przedłożonego projektu Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016 – 2022, można składać w formie pisemnej w Biurze LGD „Razem dla Rozwoju” bądź za pośrednictwem e-mail w dniach od 31.05.2019 r. do 14.06.2019 r.

                                                                                                                                                                                                                                  04.06.2019

Pobierz harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2019

Pobierz harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2018

Strategia Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016 - 2022 (aktualizacja maj 2018)

Działając na podstawie Procedury Aktualizacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016 – 2022 (stanowiącej załącznik nr 1 do Strategii) zgodnie z Wytycznymi Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 5/3/2017 z dnia 18 sierpnia 2017 r., Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju” zaprasza na konsultacje społeczne w dniach od 30.04.2018 r. do 14.05.2018 r., które odbywać się będą w Biurze LGD w godzinach od 800 do 1500.

Celem procesu aktualizacji LSR jest wprowadzenie koniecznych zmian, w tym podejmowania działań naprawczych. Aktualizacja LSR wymagana jest w wyniku prowadzonego monitoringu i ewaluacji w zakresie:

– wskaźników,

– planu działania,

– planu komunikacji,

– budżetu LSR,

międzynarodowy projekt współpracy.

Proponowane zmiany dotyczące aktualizacji LSR w ww. zakresie dostępne są  w załączniku (Realizacja LSR, Działania komunikacyjne, Projekt współpracy)

Uwagi do przedłożonego projektu Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016 – 2022, można składać w formie pisemnej w Biurze LGD „Razem dla Rozwoju” bądź za pośrednictwem e-mail w dniach od 30.04.2018 r. do 14.05.2018 r.

                                                                                                                                                                                                                                               27.04.2018 r. 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej  "Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

„Kreatywne liderki w działaniu”

Partner KSOW Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Razem do Rozwoju zakończył realizację projektu pn. „Kreatywne liderki w działaniu” 

Partner KSOW Lokalna Grupa Działania Razem dla Rozwoju, informuje iż zakończył cykl 3 jednodniowych warsztatów pn. Warsztaty aktywności lokalnej w ramach realizacji operacji pn. „KREATYWNE LIDERKI W DZIAŁANIU”

Zdjęcia (1, 2, 3, 4)

Publikacja "W kobietach siła"

Cel operacji:
Celem operacji jest  przeszkolenie kobiet z obszarów wiejskich z zakresu aktywności społecznej.

Informacja po realizacji projektu

Zaproszenie na Warsztaty aktywności lokalnej w ramach realizacji operacji pn. „Kreatywne liderki w działaniu”

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

więcej…

„Partnerstwo, potencjał, rozwój – doświadczenia wdrażania LSR 2016-2020”

Partner KSOW Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Razem do Rozwoju zakończył realizację projektu pn. „Partnerstwo, potencjał, rozwój – doświadczenia wdrażania LSR 2016-2020”

Publikacja "Dobre praktyki rozwoju LGD Razem dla Rozwoju w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju 2016-2020"

Cel operacji:
Celem operacji jest  przeszkolenie mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie wdrażania zrównoważonego rozwoju.

więcej…

„Promocja obszaru partnerstwa LGD Razem dla Rozwoju
poprzez publikację projektów grantowych”

Cel operacji:
Celem operacji jest przeszkolenie mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie zrównoważonego rozwoju obszaru partnerstwa LGD Razem dla Rozwoju poprzez prezentację przykładów wdrożonych dobrych praktyk z tego zakresu.

Zobacz publikację

więcej…

„W poszukiwaniu innowacji”

Cel operacji:
Przeszkolenie rolników – uczestników wyjazdów studyjnych w zakresie wdrożenia innowacyjnych rozwiązań, szczególnie w zakresie współpracy i wsparcia sprzedaży detalicznej bezpośredniej.
więcej…

„Inicjujemy współprace międzynarodową”

Cel operacji:
Celem operacji jest podniesienie poziomu wiedzy 10 osób uczestników wyjazdów studyjnych w zakresie podejmowania współpracy międzynarodowej na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.
więcej…

„Promocja rozwoju obszarów wiejskich poprzez publikacje dobrych praktyk”

Cel operacji:
Celem operacji jest uzyskanie równowagi ekonomicznej i społecznej na obszarach wiejskich woje-wództw mazowieckiego, poprzez promocję zrównoważonego rozwoju tych obszarów.
więcej…

Zachęcamy do odwiedzenia stron internetowych: www.mazowieckie.ksow.pl, gdzie można znaleźć informacje o bieżących inicjatywach wsparciu KSOW oraz www.ksow.pl, gdzie można zarejestrować się jako Partner KSOW.

Projekt pn. „Innowacyjna wieś – dobre praktyki przedsiębiorczości na obszarach wiejskich”

Realizowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju”

Projekt pn. "Tradycje polskiej wsi"

Festiwal ginących zawodów - pobierz plik
Informacja o wydarzeniu - pobierz plik
Relacja z wydarzenia - pobierz plik
Film "Ginące zawody" - obejrzy on-line

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie" Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej "Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Projekt pn. „Przywróćmy Wisłę mieszkańcom obszarów wiejskich”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju” zaprasza wszystkich zainteresowanych do obejrzenia cyklu filmów zrealizowanych w ramach projektu: ”Przywróćmy Wisłę mieszkańcom obszarów wiejskich”, pod wspólnym tytułem „Zakochaj się w Wiśle”.

I film promocyjny pt. „Wisła weekendowo” - promocja turystyki weekendowej miast w oparciu o walory rzeki Wisy - Zobacz film
II film promocyjny pt. „Wisła rekreacyjnie” - żegluga na rzece Wiśle – pozytywne przykłady - Zobacz film
III film promocyjny pt. „Wisła edukacyjne” - prezentacja szlaków turystycznych i przyrodniczych - Zobacz film
IV film promocyjny pt. „Wisła kulturalnie” - wydarzenia kulturowe w regionie w oparciu o walory rz. Wisły - Zobacz film

 

 

Cel operacji:

Celem operacji jest  przeszkolenie mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie wdrażania zrównoważonego rozwoju.

  • Radzanowo
  • Bodzanów
  • Mała Wieś
  • Radzanowo
  • Mała Wieś
  • Mała Wieś
  • Spotkania członków LGD
  • Bodzanów
  • Mała Wieś
  • Radzanowo

Kontakt

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju”

 

09-450 Wyszogród, ul. Rębowska 52 lok. 3
   (Piętro Restauracji Zamkowa)
  tel.: +48 575 225 871,
     tel.: +48 575 225 873 
                                                                                            

LGD „Razem dla Rozwoju” © 2016. Wszystkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie: HEDEA.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia.