W dniu 17 stycznia 2017 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania "Razem dla Rozwoju", na którym dokonano oceny wniosków złożonych   w ramach przedsięwzięciaOdnowa obiektów mających wartość kulturową, historyczną dla obszaru, Tworzenie, rozwijanie i doposażenie miejsc / obiektów mających na celu upowszechnianie i ochronę lokalnego dziedzictwa obszaru oraz Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych.          

Nabór wniosków odbywał się w dniach 07.12. – 20.12.2016 r.
Limit dostępnych środków:

Odnowa obiektów mających wartość kulturową, historyczną dla obszaru - 380 000,00 zł
Tworzenie, rozwijanie i doposażenie miejsc / obiektów mających na celu upowszechnianie i ochronę lokalnego dziedzictwa obszaru - 200 000,00 zł
Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych - 1 600 000,00 zł


Listy wniosków zgodnych z LSR i wybranych do dofinansowania:

Odnowa obiektów mających wartość kulturową, historyczną dla obszaru - wnioski zgodne z LSR

Odnowa obiektów mających wartość kulturową, historyczną dla obszaru - wnioski wybrane

Tworzenie, rozwijanie i doposażenie miejsc/obiektów mających na celu upowszechnianie i ochronę lokalnego dziedzictwa obszaru- wnioski zgodne z LSR

Tworzenie, rozwijanie i doposażenie miejsc / obiektów mających na celu upowszechnianie i ochronę lokalnego dziedzictwa obszaru - wnioski wybrane

Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych - wnioski zgodne z LSR

Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych - wnioski wybrane

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia

Jednocześnie informujemy, że na podstawie procedury odwoławczej do wyboru i oceny operacji w ramach LGD "Razem dla Rozwoju" „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem PROW na lata 2014–2020 oraz art.22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. z 18 marca 2015, poz. 378)  istnieje możliwość złożenia protestu w formie pisemnej od wyniku wyboru, w przypadku nie uzyskania przez operację minimalnej liczby punktów, negatywnej oceny zgodności z LSR oraz gdy operacja nie mieści się w limicie środków podanym w ogłoszeniu (Wzór protestu - wersja Word).  Protest należy wnieść w ciągu 7 dni od dnia doręczenia informacji o wynikach wyboru. Wnioskodawca wnosi protest na ocenę i wybór operacji do zarządu województwa za pośrednictwem LGD "Razem dla Rozwoju".

                                                                                                                                                                                                                                                         24.01.2017 r.

 

Galeria

Przejdź do galerii

 

Historia powstania

Partnerstwo Razem dla Rozwoju powstało w wyniku projektu Razem dla rozwoju – aktywizacja mieszkańców gmin Bodzanów, Bulkowo i Radzanowo na rzecz rozwoju lokalnego, realizowanego w ramach tzw. Programu Pilotażowego Leader+ Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w oparciu o środki Uni Europejskiej i Rządu RP i stanowiącego wstęp do realizacji programu Leader+ Unii Europejskiej w Polsce.

Dowiedz się więcej

Mała Wieś
  • Mała Wieś
Radzanowo
  • Radzanowo
Spotkania członków LGD
  • Spotkania członków LGD
Mała Wieś
  • Mała Wieś
Bodzanów
  • Bodzanów
Z prac Zarządu LGD
  • Z prac Zarządu LGD
Mała Wieś
  • Mała Wieś
Wyszogród
  • Wyszogród
Radzanowo
  • Radzanowo

Kontakt

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju”

 

09-450 Wyszogród, ul. Rębowska 52 lok. 3
   (Piętro Restauracji Zamkowa)
  tel.: +48 575 225 871,
     tel.: +48 575 225 873 
                                                                                            

LGD „Razem dla Rozwoju” © 2016. Wszystkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie: HEDEA.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia.