Procedura

 1. Procedura konkursowa (pobierz)
 2. Procedura odwoławcza (pobierz)
 3. Schemat procedury odwoławczej   (pobierz)
 4. Karta oceny zgodności operacji z LSR   (pobierz)
 5. Karta oceny - małe projekty  (pobierz)
 6. Karta oceny - Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej  (pobierz)
 7. Karta oceny - Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw  (pobierz)
 8. Zbiór wzorów dokumentów dla Rady - etap oceny wniosków  (pobierz)
 9. Regulamin Rady <aktualizacja 22.05.2014>  (pobierz)

 

JAK UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE W RAMACH DZIAŁAŃ OSI 4 PROGRAMU LEADER ?

Pierwszy etap w momencie starania się o dofinansowanie to wybór odpowiedniego działania w ramach, którego składany będzie wniosek. Każde działanie posiada ograniczenia, zarówno podmiotowe (warunki, jakie spełniać musi beneficjent) jak i przedmiotowe (przeznaczenie środków). Dlatego istotne jest ustalenie na samym początku czy konkretny projekt spełnia wymagania dla danego działania.

Po wyborze jednego z działań a więc: Małych projektów, Odnowy i rozwoju wsi, Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw lub Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej, kolejnym etapem jest prawidłowe wypełnienie wniosku i złożenie go wraz z wymaganymi załącznikami osobiście w biurze Stowarzyszenia LGD „Razem dla Rozwoju” mieszczącego się w Bodzanowie na ulicy Bankowej 7. We wskazanym miejscu należy dostarczyć wniosek w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej. Zaleca się, aby wniosek został wypełniony pismem drukowanym.

Dodatkowo, aby samemu ocenić szanse własnego wniosku na naszej stronie internetowej www.razem-dla-rozwoju.pl zamieściliśmy Kartę Oceny Zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju oraz Kryteria Wyboru operacji w ramach czterech poszczególnych działań. To właśnie Rada korzystając z powyższych kart oceny, dokona wyboru projektów, które jej zdaniem zasługują na dofinansowanie.

Informacja dotycząca wymiany informacji między LGD, Samorządem Województwa i ARiMR.

CELE OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU

1 ROZWÓJ KAPITAŁU SPOŁECZNEGO

1.1. integracja i aktywizacja społeczności lokalnej dla działań prorozwojowych
1.2. rozwój infrastruktury o funkcjach społecznych

2 RÓŻNICOWANIE GOSPODARKI I ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
2.1. Aktywizacja zawodowa mieszkańców i rozwój przedsiębiorczości
2.2. Współpraca samorządów i społeczności lokalnych na rzecz rozwoju gospodarczego

3 WYKORZYSTANIE ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH I KULTUROWYCH DLA TWORZENIA MIEJSC PRACY I PROMOCJI REGIONU
3.1. rewitalizacja obiektów kulturowych i przyrodniczych
3.2. rozwój turystyki w dolinie Wisły i na obszarach przyległych oraz promocja obszaru

Ocena kryteriów zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju dokonywana przez Radę ma miejsce wówczas, gdy jej realizacja przyczyni się do osiągnięcia co najmniej 1 celu ogólnego i szczegółowego oraz gdy jest zgodna z przynajmniej jednym zaplanowanym przedsięwzięciem.

Galeria

Przejdź do galerii

 

Historia powstania

Partnerstwo Razem dla Rozwoju powstało w wyniku projektu Razem dla rozwoju – aktywizacja mieszkańców gmin Bodzanów, Bulkowo i Radzanowo na rzecz rozwoju lokalnego, realizowanego w ramach tzw. Programu Pilotażowego Leader+ Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w oparciu o środki Uni Europejskiej i Rządu RP i stanowiącego wstęp do realizacji programu Leader+ Unii Europejskiej w Polsce.

Dowiedz się więcej

Mała Wieś
 • Mała Wieś
Z prac Zarządu LGD
 • Z prac Zarządu LGD
Radzanowo
 • Radzanowo
Mała Wieś
 • Mała Wieś
Wyszogród
 • Wyszogród
Radzanowo
 • Radzanowo
Bodzanów
 • Bodzanów
Radzanowo
 • Radzanowo
Z prac Zarządu LGD
 • Z prac Zarządu LGD

Kontakt

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju”

 

09-450 Wyszogród, ul. Rębowska 52 lok. 3
   (Piętro Restauracji Zamkowa)
  tel.: +48 575 225 871,
     tel.: +48 575 225 873 
                                                                                            

LGD „Razem dla Rozwoju” © 2016. Wszystkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie: HEDEA.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia.